Welkom op onze webpagina!

Deze pagina werd gemaakt om u meer vertrouwd te maken met het beroep van gerechtsdeurwaarder in het algemeen en met de diensten die ons kantoor u kan aanbieden in het bijzonder.
Allereerst een woordje over de uiteenlopende bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder. Daarna wilden wij u graag de medewerksters en medewerkers van ons kantoor voorstellen en vertellen wat precies hun taken zijn binnen het gerechtsdeurwaarderskantoor.

Op deze pagina vindt u alle informatie om uw weg te vinden.

Openbare veilingen die nagenoeg zeker zullen doorgaan worden hierbekendgemaakt, met een opgave van alle zaken die te koop zullen worden aangeboden.

Elders in deze webstek treft u links aan waardoor u rechtstreeks in verbinding wordt gebracht met professionals en een contactformulier. Cliënten van ons kantoor hebben daarenboven 24 uur op 24 via een beveiligde lijn (Extranet) inzage in hun dossiers.

Aarzel vooral niet om contact met ons op te nemen mocht u nog vragen hebben.

Marc SCHMITZ & Daniel RAUW

Gerechtsdeurwaarders

Nederlands